Δοχεία Αδράνειας

(46)
Προσφορά
Assos BUF1 Inox 500 με Εναλλάκτη
Assos BUF1 Inox 500 με Εναλλάκτη
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Τύπος Μπόιλερ: Inox, Χωρητικότητα: 500lt
1343
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF1 1000 με Εναλλάκτη
Assos BUF1 1000 με Εναλλάκτη
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Χωρητικότητα: 1000lt
875
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF 0 1000
Assos BUF 0 1000
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 1000lt
720
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF 0 800
Assos BUF 0 800
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 800lt
690
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF1 300 με Εναλλάκτη
Assos BUF1 300 με Εναλλάκτη
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Χωρητικότητα: 300lt
477
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF 0 500
Assos BUF 0 500
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 500lt
577
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF 0 300
Assos BUF 0 300
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 300lt
365
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF 0 150
Assos BUF 0 150
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 150lt
284
σε 10 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF 0 100
Assos BUF 0 100
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 100lt
252
σε 8 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF 0 200
Assos BUF 0 200
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 200lt
327
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC0-100
Sieline BAC0-100
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 96lt
315
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC0-200
Sieline BAC0-200
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 196lt
445
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC2-2000
Sieline BAC2-2000
Εναλλάκτες: 2 Εναλλάκτες, Χωρητικότητα: 1831lt
2224
σε 24 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC0-300
Sieline BAC0-300
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 298lt
483
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF 0 420
Assos BUF 0 420
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 420lt
487
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF1 500 με Εναλλάκτη
Assos BUF1 500 με Εναλλάκτη
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Χωρητικότητα: 500lt
605
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC1-200
Sieline BAC1-200
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Χωρητικότητα: 196lt
533
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC2-300
Sieline BAC2-300
Εναλλάκτες: 2 Εναλλάκτες, Χωρητικότητα: 298lt
644
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC2-1500
Sieline BAC2-1500
Εναλλάκτες: 2 Εναλλάκτες, Χωρητικότητα: 1539lt
1918
σε 18 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC1-2000
Sieline BAC1-2000
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Χωρητικότητα: 1831lt
2054
σε 18 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC2-200
Sieline BAC2-200
Εναλλάκτες: 2 Εναλλάκτες, Χωρητικότητα: 196lt
567
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC0-2000
Sieline BAC0-2000
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 1831lt
1736
σε 18 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC1-300
Sieline BAC1-300
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Χωρητικότητα: 298lt
571
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF1 420 με Εναλλάκτη
Assos BUF1 420 με Εναλλάκτη
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Χωρητικότητα: 420lt
566
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC1-1500
Sieline BAC1-1500
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Χωρητικότητα: 1539lt
1778
σε 18 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC0-500
Sieline BAC0-500
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 492lt
686
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF1 800 με Εναλλάκτη
Assos BUF1 800 με Εναλλάκτη
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Χωρητικότητα: 800lt
709
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC1-500
Sieline BAC1-500
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Χωρητικότητα: 492lt
816
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC0-750
Sieline BAC0-750
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 746lt
749
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Nobel 500 Glass Χωρίς Εναλλάκτη
Nobel 500 Glass Χωρίς Εναλλάκτη
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Τύπος Μπόιλερ: Glass, Χωρητικότητα: 500lt
591
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC0-1000
Sieline BAC0-1000
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Χωρητικότητα: 882lt
867
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC1-750
Sieline BAC1-750
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Χωρητικότητα: 746lt
917
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC2-500
Sieline BAC2-500
Εναλλάκτες: 2 Εναλλάκτες, Χωρητικότητα: 492lt
921
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC2-750
Sieline BAC2-750
Εναλλάκτες: 2 Εναλλάκτες, Χωρητικότητα: 746lt
1043
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC1-1000
Sieline BAC1-1000
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Χωρητικότητα: 882lt
1056
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Sieline BAC2-1000
Sieline BAC2-1000
Εναλλάκτες: 2 Εναλλάκτες, Χωρητικότητα: 882lt
1203
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF1 Inox 300 με Εναλλάκτη
Assos BUF1 Inox 300 με Εναλλάκτη
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Τύπος Μπόιλερ: Inox, Χωρητικότητα: 300lt
944
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF1 Inox 800 με Εναλλάκτη
Assos BUF1 Inox 800 με Εναλλάκτη
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Τύπος Μπόιλερ: Inox, Χωρητικότητα: 800lt
1228
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Nobel 300 Glass Χωρίς Εναλλάκτη
Nobel 300 Glass Χωρίς Εναλλάκτη
Εναλλάκτες: Χωρίς Εναλλάκτη, Τύπος Μπόιλερ: Glass, Χωρητικότητα: 300lt
414
σε 6 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις
Προσφορά
Assos BUF1 Inox 1000 με Εναλλάκτη
Assos BUF1 Inox 1000 με Εναλλάκτη
Εναλλάκτες: 1 Εναλλάκτης, Τύπος Μπόιλερ: Inox, Χωρητικότητα: 1000lt
1400
σε 12 άτοκες δόσεις
έως 36 δόσεις

Το κατάστημά μας δεν διαθέτει προσωρινά προϊόντα με μάρκα στην κατηγορία Δοχεία Αδράνειας. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο Δοχεία Αδράνειας για να δείτε την υπόλοιπη γκάμα προϊόντων μας.