Για Προμηθευτές

Αν είστε προμηθευτής και σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε με το κατάστημά μας μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στη φόρμα επικοινωνίας. Παρακαλούμε πριν την αποστολή του ενδιαφέροντος σας διαβάστε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές μας.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Η επικοινωνία/ενημέρωση των προϊόντων μεταξύ των δυο πλευρών επιθυμούμε να γίνεται με τη χρήση XML. Τι είναι το XML?  
  • Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια και να συμβαδίζουν απόλυτα με τα οριζόμενα από την Ελληνική νομοθεσία, πχ. Να έχουν εγχειρίδια χρήσης στα Ελληνικά, να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, κτλ.
  • Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει συχνές παραδόσεις είτε στην έδρα μας στη Δάφνη, είτε στην αποθήκη μας στα Οινόφυτα Αττικής.