Πολιτική Ιδιωτικότητας

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019

Η εταιρεία "ΑΠΟΘΕΜΑ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" (η “Εταιρεία”  ή “εμείς”), αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών (οι “χρήστες” ή “εσείς”) του διαδικτυακού της τόπου www.apothema.gr (o “Ιστότοπος”). Σκοπός αυτής της Πολιτικής Ιδιωτικότητας (η “Πολιτική”) είναι να σας εξηγήσει, απλά και κατανοητά, ποιες πληροφορίες συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, για ποιο σκοπό και τι επιλογές έχετε αναφορικά με τις πληροφορίες αυτές.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται μέσω του Ιστότοπου αλλά και στα πλαίσια κάθε επικοινωνίας ή συναλλαγής σας με την Εταιρεία μας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών μας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτής της Πολιτικής, της Πολιτικής για τα Cookies και των Όρων Χρήσης μας. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να τα μελετήσετε προσεχτικά. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνη επεξεργασίας για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εκτελούνται μέσω του Ιστότοπου, καθώς και στα πλαίσια κάθε επικοινωνίας και/ή συναλλαγής σας με εμάς, είναι η Εταιρεία, με έδρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Αγίου Δημητρίου 26 (είσοδος από Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου και Ελπιδοφόρου), Τ.Κ. 173 43.

2. Ποιες Πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς;

Όταν περιηγείστε στον Ιστότοπο, κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, επικοινωνείτε ή συναλλάσσεστε με την Εταιρεία, συλλέγουμε πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με εσάς και οι οποίες επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση και με άλλες πληροφορίες (‘Προσωπικά Δεδομένα’). Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται όταν μας τις χορηγείτε οικειοθελώς ή απλά αναλύοντας τη συμπεριφορά σας στον Ιστότοπο. Ειδικότερα:

2.Ι) Δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας

Δεδομένα που χορηγούνται οικειοθελώς από εσάς όταν αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (π.χ. όταν εγγράφεστε στον Ιστότοπο για να λαμβάνετε το newsletter μας, όταν αγοράζετε ένα προϊόν, όταν συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό), περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση/email, ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη διεύθυνση αποστολής), τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), στοιχεία τιμολόγησης (επωνυμία εταιρείας, επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔΟΥ), καθώς και το περιεχόμενο τυχόν σχολίων ή αιτημάτων που επιλέγετε να μας αποστείλετε. Σε περίπτωση που ζητήσετε να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο - παραλήπτη, αναγνωρίζετε ότι έχετε αποκλειστική ευθύνη για την ενημέρωση και συναίνεση του προσώπου αυτού στην κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην Εταιρεία, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, η δε Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Για την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας θα σας ζητηθούν, επίσης, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (εφόσον επιλέξετε πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα), στην οποία περίπτωση οι εν λόγω πληροφορίες καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της υπηρεσίας πληρωμών της συνεργαζόμενης τράπεζας, χωρίς να αποθηκεύονται στον Ιστότοπό μας.

2.ΙΙ) Δεδομένα Περιήγησης

Στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας του Ιστότοπου, συλλέγονται πληροφορίες για τους χρήστες, η μετάδοση των οποίων γίνεται αυτόματα, με τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Παρόλο που τις πληροφορίες αυτές δεν τις συλλέγουμε για να τις συσχετίσουμε με συγκεκριμένο χρήστη, είναι πιθανό, σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη να επιτρέψουν την ταυτοποίησή σας. Για τον λόγο αυτό και οι πληροφορίες αυτές αποτελούν ‘προσωπικά δεδομένα’ και τυγχάνουν ανάλογης αντιμετώπισης και προστασίας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία για το λειτουργικό σας σύστημα, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP address), το όνομα τομέα της συσκευής σας (domain name), το είδος της συσκευής σας (π.χ. smartphone, υπολογιστής, tablet), καθώς και το εν γένει ιστορικό κίνησής σας στον Ιστότοπό μας (π.χ. σελίδες που επισκεφτήκατε, προϊόντα που είδατε, όρους αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε κλπ.). Μέσω των δεδομένων αυτών, ευελπιστούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Επίσης, τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με άλλα δεδομένα που μας χορηγείτε, προκειμένου να σας παρέχουμε πιο εξατομικευμένο περιεχόμενο, βάσει των ενδιαφερόντων σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά και την Πολιτική μας για τα Cookies.

3. Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δεν συλλέγει και δεν επιθυμεί να της κοινοποιηθούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), στα πλαίσια λειτουργίας του Ιστότοπου.

4. Γιατί και Πώς Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις/νομικές βάσεις: i) επειδή έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. όταν ζητάτε να εγγραφείτε στο newsletter μας), ii) επειδή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (π.χ. όταν αγοράζετε προϊόντα μέσω του Ιστότοπου), iii) επειδή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι υποχρεωτική βάσει νόμου (π.χ. συμμόρφωση με φορολογική υποχρέωση) και/ή iv) επειδή έχουμε έννομο συμφέρον  να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίων και αρχών).

Ειδικότερα, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) Για να ανταποκριθεί σε αιτήματά σας και να σας παρέχει τις υπηρεσίες που της έχετε ζητήσει (π.χ. δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπό της, αποστολή password σε περίπτωση που το ξεχάσετε, εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του newsletter της και διαγραφή σας από αυτή, παροχή πληροφοριών για ένα προϊόν).

β) Για τη διαχείριση της μεταξύ μας συναλλαγής (π.χ. διαχείριση παραγγελίας που πραγματοποιείτε μέσω του Ιστότοπου, ενημέρωσή σας για το υπάρχον απόθεμα, ενημέρωσή σας για τα στάδια διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας, μεταφορά και παράδοση των αγαθών σας, έκδοση σχετικών παραστατικών).

γ) Για σκοπούς marketing, διαφήμισης και εν γένει προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, εφόσον έχετε συγκατατεθεί στη λήψη τέτοιας επικοινωνίας.

δ) Για την εκπόνηση ερευνών αγοράς/ικανοποίησης πελατών, προκειμένου να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που σας παρέχουμε και την εμπειρία σας στον Ιστότοπο, εφόσον έχετε συγκατατεθεί στη συμμετοχή σε τέτοιου είδους έρευνες.

ε) Για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι εφικτό, και προσωποποιημένης ενημέρωσης, βάσει των αναγκών και προτιμήσεών σας (μέσω κατάρτισης προφίλ), εφόσον έχετε συγκατατεθεί στην ανάλυση της καταναλωτικής σας συμπεριφοράς με αυτοματοποιημένες μεθόδους (κατάρτιση προφίλ).

στ) Για τη συμμόρφωση με νόμους οι οποίοι επιβάλλουν στην Εταιρεία την επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών για διαγωνισμούς, κληρώσεις, καθώς και φορολογικές ή τελωνειακές διατάξεις.

ζ) Για να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε οποιαδήποτε κακή χρήση του Ιστότοπου ή τυχόν απατηλές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω αυτού, να διερευνήσουμε παραβίαση νόμου, κανόνα ή κανονισμού, καθώς και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλειά μας, καθώς και αυτή των  χρηστών ή τρίτων. 

5. Ποιοι έχουν Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Η Εταιρεία δεν πωλεί, ανταλλάσει, ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν, κατά περίπτωση:

α) Προσηκόντως διορισμένοι εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας που ενεργούν για λογαριασμό της ως εκτελούντες την επεξεργασία και τη συνδράμουν στη λειτουργία του Ιστότοπου και στην παροχή υπηρεσιών προς το κοινό (πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, υποστήριξης συστημάτων ΙΤ, πάροχοι υπηρεσιών αποστολής newsletters, εταιρείες εκπόνησης ερευνών αγοράς, εταιρείες (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων).

β) Επιλεγμένα πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Εταιρεία να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ιστότοπου και δεσμεύονται από υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας (π.χ. προσωπικό της Εταιρείας).

γ) Προμηθευτές της Εταιρείας, οι οποίοι μας συνδράμουν στην εκτέλεση και/ή παράδοση παραγγελιών.

δ) Πάροχοι πληρωμών/τράπεζες (κατά την εκτέλεση πληρωμής από τον χρήστη μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας).

ε) Δημόσιες αρχές, φορείς, υπηρεσίες, περιλαμβανομένων φορολογικών αρχών, εφόσον αυτό απαιτείται σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.

στ) Σε περίπτωση που η Εταιρεία υποστεί επιχειρηματική αλλαγή, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να σας ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την αλλαγή στον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων, δίνοντάς σας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διαγραφής αυτών.           

6. Διαβίβαση Δεδομένων εκτός Ε.Ε. και παροχή εγγυήσεων

Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός Ε.Ε., σε πάροχο υπηρεσιών backup (εφεδρικών αρχείων) εγκατεστημένο στις Η.Π.Α., εγγεγραμμένο στο σύστημα του Privacy Shield (Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής), ο οποίος ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας μας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στις περιορισμένες και αναγκαίες περιστάσεις που προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν εκτός Ε.Ε., η Εταιρεία θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο και θα παρέχει κάθε διαθέσιμη εγγύηση, προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη προστασία των δεδομένων σας.   

7. Χρόνος Τήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η Εταιρεία τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, το σύνολο των δεδομένων θα διαγράφεται ή θα ανωνυμοποιείται, εκτός εάν ο νόμος απαιτεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα. Τα κριτήρια που εφαρμόζει η Εταιρεία για να καθορίσει το χρόνο τήρησης των δεδομένων, περιλαμβάνουν τα εξής: i) όσο διαρκεί η μεταξύ μας σχέση, ii) εφόσον η επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας, από τη στιγμή που τη χορηγείτε μέχρι τη στιγμή ανάκλησης αυτής, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω διατήρηση για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας (υπό iv κατωτέρω) – διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στη συγκατάθεση, iii) όσο απαιτείται προκειμένου να βρίσκεται η Εταιρεία σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση που τη βαρύνει, iv) όσο απαιτείται δεδομένης της νομικής θέσης στην οποία τυχόν βρίσκεται η Εταιρεία (π.χ. προάσπιση συμφερόντων και αντιμετώπιση αξιώσεων ενώπιον δικαστηρίων).

8. Ποια είναι τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Ως υποκείμενο των δεδομένων σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή:

i) Να ζητήσετε επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία και, εάν συμβαίνει αυτό, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά, καθώς και να λάβετε αντίγραφο αυτών.

ii) Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, την επικαιροποίηση των δεδομένων σας ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.

iii) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εάν αυτά δεν είναι απαραίτητα ή κρίνετε ότι υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.

iv) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όταν αισθάνεστε ότι τα προσωπικά αυτά δεδομένα είναι ανακριβή ή η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη ή είναι παράνομη.

v) Να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όταν αυτή λειτουργεί ως νομική βάση επεξεργασίας.

vi) Να ζητήσετε, υπό όρους, τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

vii) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Έχετε, επίσης, δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό της τόπο (www.dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή Καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Εάν έχετε απορίες, επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Ιστότοπου, συμπληρώνοντας Φόρμα Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ . 

9. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Η Εταιρεία δεν απευθύνεται και δεν συλλέγει εν γνώσει της δεδομένα που να αφορούν ανήλικους. Εάν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφτούν τον Ιστότοπό μας, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Γονείς/κηδεμόνες μπορούν να εμποδίσουν έναν ανήλικο να αποκτήσει πρόσβαση στον Ιστότοπο, κάνοντας χρήση διαθέσιμων προγραμμάτων, εύκολα προσβάσιμων, τα οποία ελέγχουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε συγκεκριμένους ιστότοπους.  Σε κάθε περίπτωση, εάν γίνει αντιληπτό από την Εταιρεία ότι ο χρήστης είναι ανήλικος, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα διατηρήσουμε τα προσωπικά του δεδομένα.

10. Διαδικτυακοί Τόποι και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links, hyperlinks), διαφημιστικά banners και αναφορές σε ιστότοπους, πλατφόρμες ή εφαρμογές τρίτων (από κοινού ιστότοποι τρίτων), ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην Εταιρεία. Ομοίως πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε ιστότοπους τρίτων, τους οποίους η Εταιρεία δεν ελέγχει. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι ιστότοποι τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς επεξεργασίας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται το επίπεδο και την ποιότητα κάθε ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που δεν ανήκουν στην ίδια και/ή για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται σε αυτούς. Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να είσαστε ιδιαιτέρως προσεχτικοί και να ελέγχετε τους όρους και πολιτικές (απορρήτου/ιδιωτικότητας, cookies) που διέπουν τους ιστότοπους τρίτων, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τους δικούς μας.  

11. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Εταιρεία, αποθηκεύονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος (τυχαίας) απώλειας, καταστροφής ή παραβίασης αυτών. Για τις παραγγελίες μέσω του Ιστότοπου, η Εταιρεία μας κάνει χρήση του πρωτοκόλλου Secure Sockets Layer (SSL) με κλειδί κωδικοποίσης 256 bit, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το σύστημα αυτό κρυπτογραφεί τα στοιχεία σας πριν την αποστολή τους μέσω διαδικτύου και συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων λογισμικών που προσφέρονται σήμερα για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές. Προσωπική ασφάλεια παρέχει στους χρήστες και το password το οποίο ορίζουν κατά την εγγραφή τους στον Ιστότοπο, για τον λόγο αυτό σας καλούμε να φυλάσσετε καλά τους κωδικούς σας και να τους προστατεύετε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η Εταιρεία, ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια των δεδομένων σας από πρόσωπα που θα προσπαθήσουν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφαλείας και/ή να παρεμποδίσουν τη μεταφορά δεδομένων μέσω διαδικτύου.

12. Αλλαγές στην Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η Πολιτική αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική τακτικά, ώστε να είσαστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις αυτής. Κάθε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική θα τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της εμφάνισής της σε αυτή τη σελίδα, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.